(Română) Ce se întamplă cu procesele civile în perioada stării de urgență?

Pe toată durata stării de urgență, decretate de Președintele României la data de 16 martie 2020, judecata litigiilor civile este suspendată de drept, iar termenele de exercitare a căilor de atac aflate în curs se întrerup. Urmează ca,  la încetarea stării de urgență, să curgă termene noi, având aceeași durată.

Cu titlu de excepție, activitatea de judecată continuă în litigiile calificate ca fiind de urgență deosebită de către Înalta Curte de Casație și Justiție precum și de curțile de apel pentru întreaga lor circumscripție. În aceste cazuri, instanțele sunt în drept să fixeze  termene scurte, chiar de la o zi la alta sau  în aceeași zi ori, să dispună amânarea, la cererea părților afectate urmare a auto-izolării la domiciliu, a carantinei sau a spitalizării, determinate de COVID-19.

În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanțele își vor relua activitatea curentă, dispunând fixarea termenelor de judecată și citarea părților precum și trimiterea către instanțele competente a dosarelor în care au fost declarate căi de atac, până în data de 16 martie 2020.

Activitatea de executare silită continuă nu este suspendată, putând continua, sub condiția respectării regulilor de disciplină sanitară stabilite de Comitetul Național privind Situațiile Speciale de Urgență.