Noi instrumente la nivelul Uniunii Europene pentru utilizarea tehnologiei și a datelor în vederea combaterii și ieșirii din criza COVID-19

Comisia Europeană a adoptat Recomandarea din 08.04.2020 privind un set comun de instrumente la nivelul Uniunii pentru utilizarea tehnologiei și a datelor în vederea combaterii și ieșirii din criza COVID-19, în special în ceea ce privește aplicațiile mobile și utilizarea datelor de mobilitate anonimizate.  

Preocuparea Comisiei Europene de a crea noi instrumente pentru a ajuta la combaterea crizei create de COVID-19 este remarcabilă, cu atât mai mult cu cât se are în vedere asigurarea respectării principiilor instituite de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 și a drepturilor recunoscute persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestor date.

Recomandarea a fost adoptată având în vedere criza de sănătate publică cauzată de actuala pandemie COVID-19  și de punerea la încercare, într-o modalitate fără precedent,  a Uniunii Europene și a statelor membre în ceea ce privește sistemele de sănătate, modul de viață, valorile comune și stabilitatea economică, observându-se că, tehnologiile și datele digitale pot avea un rol valoros în combaterea COVID-19, având în vedere că multe persoane din Europa sunt conectate la internet prin intermediul dispozitivelor mobile.

Comisia consideră că aplicațiile mobile pot sprijini autoritățile din domeniul sănătății la nivel național și la nivel UE în ceea ce privește monitorizarea și evoluția pandemiei COVID-19 si că deopotrivă pot asigura îndrumarea cetățenilor și facilitarea organizării monitorizării medicale a pacienților.

Scopul avut în vedere prin adoptarea acestei recomandări este acela de a se stabili o abordare  comuna, respectiv un set de instrumente, care să folosească mijloace digitale pentru a aborda criza COVID -19, cu accent în principal pe două domenii:

– domeniul utilizării aplicațiilor mobile la nivel pan-european, coordonată la nivelul Uniunii, care să permită cetățenilor să adopte măsuri eficiente de distanțare socială pentru a preveni și a asigura identificarea contacților, pentru a ajuta la limitarea propagării pandemiei COVID-19;

– domeniul utilizării de date anonimizate și agregate privind mobilitatea populațiilor, conform unui sistem comun, în următoarele scopuri: (i) modelarea și prezicerea evoluției bolii, (ii)  monitorizarea eficacității luării deciziilor de către autoritățile statelor membre cu privire la măsuri precum, distanțarea socială și izolare și (iii) stabilirea unei strategii coordonate pentru ieșirea din criza COVID-19.

Comisia are în vedere ca, statele membre să se asigure că toate demersurile întreprinse vor fi conforme cu dreptul Uniunii, în special cu privire la cele ce reglementează dispozitivele medicale și dreptul la confidențialitate precum și la protecția datelor cu caracter personal, împreună cu celelalte  drepturi și libertăți consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii.

În cuprinsul Recomandării sunt definiți termeni precum: Aplicații mobile, Rețeaua  eHealth, Comitetul pentru securitatea sănătății, Rețeaua de supraveghere epidemiologică.

Aspectele ce țin de confidențialitatea și de protecția datelor  sunt reglementate distinct,  recomandându-se ca, utilizarea de aplicații mobile de avertizare și prevenire a COVID-19  să fie facută cu respectarea a mai multor principii, printre care se menționează:

– asigurarea respectării drepturilor fundamentale și prevenirea stigmatizării, în special a respectării normelor care reglementează protecția datelor cu caracter personal și confidențialitatea comunicațiilor;

– preferința pentru măsurile cele mai puțin intruzive, dar eficiente, inclusiv in ceea ce privește utilizarea datelor de proximitate, evitarea procesării datelor privind locația sau circulația persoanelor și utilizarea datelor anonimizate și agregate, atunci când este posibil;

– stabilirea cerințelor tehnice cu privire la tehnologiile corecte (spre exemplu cea de tip „Bluetooth Low Energy”) pentru stabilirea proximității terminalelor, a encriptării, securității datelor, stocarea datelor în terminale mobile, posibilitatea de accesare a datelor de către autoritățile abilitate în domeniul sănătății;

– încărcarea datelor de proximitate în cazul unei infecții confirmate și a metodelor adecvate de avertizare a persoanelor care au fost în contact strâns cu persoana infectată, date care vor rămâne anonime.

În cuprinsul Secțiunii Raportare și Analiză, în finalul Recomandării, se prevăd următoarele:

– abordarea pan-europeană pentru aplicațiile mobile COVID-19 va fi publicată pe 15 aprilie și va fi completată de orientările Comisiei privind confidențialitatea și protecția datelor;

– până la 31 mai 2020, statele membre ar trebui să prezinte rapoarte Comisiei cu privire la acțiunile întreprinse în conformitate cu prezenta recomandare, rapoarte care ar trebui să comunicate în mod regulat, câtă vreme persistă criza COVID-19;

– începând cu iunie 2020, Comisia va evalua, pe baza acestor rapoarte ale statelor membre, progresele înregistrate și efectul prezentei Recomandări. Comisia poate face recomandări suplimentare statelor membre, inclusiv cu privire la calendarul măsurilor aplicate în domeniile reglementate de prezenta recomandare.

Noua realitate creată de criza COVID-19 determină apariția unor instrumente specifice, unele dintre acestea, pentru utilizarea tehnologiei, a aplicațiilor mobile și a datelor,  în efortul de a stăvili răspândirea pandemiei și de a asigura o protecție cât mai eficientă a cetățenilor europeni. Având în vedere că Recomandările nu au caracter obligatoriu, efortul Comisiei pentru o abordare comună la nivelul statelor membre, în ceea ce privește prelucrarea datelor personale ale cetățenilor și utilizarea datelor privind mobilitatea doar în condițiile în care sunt anonimizate și agregate, trebuie însă monitorizat, în ceea ce privește aplicarea efectivă, la nivelul fiecărui stat membru.