Domiciliul, reședința, acasă …

Domiciliu înseamnă „acasă”, adică locul unde o  persoană trăiește în mod statornic singur sau împreuna cu familia sa, și nu adresa care este menționată în cartea sa de identitate ca fiind domiciliu.

Aceasta interpretare a fost confirmată printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la raporturi de muncă. În aceasta decizie s-a reținut că, în situația în care domiciliul înscris în cartea de identitate a angajatului nu corespunde cu domiciliul pe care angajatul îl are în fapt, atunci domiciliul din actul de identitate nu va avea relevanță (Decizia nr. 1334 din 19 aprilie 2018, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Trăim într-o perioadă în care veștile circulă cu rapiditate, îngrijorarea se naște imediat și gândirea rațională nu este neapărat reflexia primară de răspuns la o atare stuație.

Este important să știm ce semnificație are noțiunea domiciliu, cu atât mai mult în contextul în care multe persoane se află deja în carantină instituționalizată sau în stare de autoizolare.

Articolul 87 din Codul Civil definește noțiunea domiciliu, din perspectiva exercitării drepturilor și libertăților civile ale persoanei, ca fiind locul unde persoana declară că îşi are locuința principală.

În cuprinsul art. 88 din Codul Civil, reședința persoanei este definită ca fiind locul unde persoana își are locuința secundară.

Domiciliul de fapt nu este expres definit de lege, dar este recunoscut a fi locul în care persoana locuiește în mod statornic, chiar fără forme legale.

Tot Codul Civil, în cuprinsul art. 86 alin. 2,  prevede, în mod expres, că o persoană fizică nu poate avea în același timp decât un singur domiciliul și o singură reședința, chiar dacă deține mai multe locuințe.

Se poate afirma că, persoana este cea care, prin declarații înregistrate la organele competente sau prin conduita pe care o manifestă, își stabilește domiciliul, respectiv reședința și decide schimbarea acestora. Cu siguranță, aceste aspecte vor fi avute în vedere de către autoritățile implicate în managementul situației de criză determinate de infecția cu COVID-19, când vor emite acte cu putere de lege, în care se vor găsi și referiri la domiciliul persoanei.